Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юни 2021 година

През юни 2021 г. в област Кърджали са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги и хижи. Броят на стаите в тях е 1 012, а на леглата – 2 049.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2021 г. е 13 824. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 9 344, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 4 480.

През юни 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 66.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 68.0% – на българи, а в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 33.8 и 32.0%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 51.4% от всички реализирани нощувки, следвани от Литва – 17.4% и Гърция – 16.6%.