Издателска дейност в област Благоевград през 2020 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури През 2020 г. в област Благоевград са издадени 96 книги с тираж 18.3 хил. бр. и 10 брошури с тираж 3.2 хил. броя.