Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 118 жилищни сгради с 435 жилища в тях и 52 053 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 31 други сгради с 7 481 кв. м РЗП.