Основни данни за културата в област Бургас през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 103.6 хил. фондови единици и в сравнение с 2019 г. техният брой се увеличава с 2.3%.