Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 г. е 27, със 118 новопостроени жилища в тях.