НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ МОНТАНАПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Демографска ситуация в област Монтана през 2020 година:
• Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
• Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
• Намалява броят на живороденитe деца;
• Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
• Намалява броят на сключените граждански бракове и на бракоразводите;