Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на декември 2020 се увеличава с 0.3% и към края на март 2021 г. техният брой е 37.5 хиляди.