ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления
През 2020 г. в област Враца броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 207. Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет2 в ДПС през годината в областта е 87.