Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Сливен през 2020 година

През 2020 г. отчет в детските педагогически стаи са водени 344 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.