Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 123 жилищни сгради със 141 жилища в тях и 23 968 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 62 други сгради с 85 459 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 10.9%, броят на жилищата в тях – с 4.7%, но общата им застроена площ се увеличава с 6.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 3.1%, докато тяхната РЗП е над три пъти по-голяма.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 11.5%, жилищата в тях – с 42.0%, а общата им застроена площ – с 18.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 11.4%, докато тяхната РЗП е с 93.3% по-голяма.