Дейност на местата за настаняване в област Търговище през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в област Търговище са функционирали 10 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 234, а на леглата – 455. Общият брой на нощувките, регистрирани през февруари 2021 г. е 1 889, или с 23.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 53.1%, а тези от български граждани – с 12.9%.