Дейност на местата за настаняване в област Търговище през януари 2021 година

През януари 2021 г. в област Търговище са функционирали 11 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 254, а на леглата – 494. Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2021 г. е 1 557, или с 40.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 66.7%, а тези от български граждани – с 32.4%.