Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 9 471 нефинансови предприятия от област Добрич, или с 0.9% по-малко в сравнение с предходната година. Представените отчети са 2.3% от тези в страната.