ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. в област Плевен са приключили делата за 1 275 извършени престъпления. Делата за 521 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 569 – с условно осъждане, за 17 – с
оправдаване, за 7 – с прекратяване, и за 161 – с освобождаване от наказание.