Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 264, а на леглата – 518. Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2020 г. е 4 286, или с 52.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват със 190.0%, докато тези от български граждани с 16.1%.