ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. в област Плевен са регистрирани 218 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 270, а на загиналите – 18 души. В сравнение с 2018 г. се наблюдава увеличение на тежките пътнотранспортни произшествия с 13.0%, на ранените и загиналите с по 5.9%. (Фиг.1).