Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 301 жилищни сгради с 2 141 жилища в тях и 302 999 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/офиси с 12 205 кв. м РЗП и на 32 други сгради с 38 615 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 43.3%, жилищата в тях – с 16.2%, а общата им застроена площ – с 21.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 33.3%, а тяхната РЗП – над пет пъти. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече с 10.3%, a общата им застроена площ – с 9.2%.