Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област София (столица) през 2019 година

През 2019 г. в София (столица) са приключили делата за 1 501 извършени престъпления. Делата за 601 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 768 – с условно осъждане, за 86 – с оправдаване, за 14 – с прекратяване, и за 32 – с освобождаване от наказание.

            С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 369 извършени престъпления, което е с 23.3% повече в сравнение с 2018 година.

            През 2019 г. обвиняеми са били 1 395 лица, от които:

  • условно осъдени са 711 (51%) лица;
  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 558 лица, или 40% от общия брой на обвиняемите;
  • оправдани са 80 обвиняеми лица (5.7%);
  • освободени от наказателна отговорност са 32 (2.3%) лица;
  • на 14 лица делата са прекратени (1%).