Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2020 година

През август 2020 г. в област Добрич са функционирали 141 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 9.3 хил., а на леглата – 20.4 хиляди. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 19.4, 24.6 и 30.3%.