Основни данни за културата в София (столица) през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2019 г. на територията на София (столица) функционират 18 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 867 хил. и в сравнение с 2018 г. се намаляват с 12.6%, като 39.4% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в музеите – със 117 хил., или с 33.5%, в сравнение с предходната година.

Общият персонал на музеите  в област София (столица) през 2019 г. е 748 души и се намалява със 7.7% в сравнение с 2018 година.