Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през второ тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2020 г. са 55 113. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2020 г. обхваща 5.8% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2020 г. е 1 265 лв., за май – 1 248 лв. и за юни – 1 228 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 247 лв., което нарежда Софийска област на трето място в страната след областите София (столица) и Враца по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 337 лв.).