Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юли 2020 година

През юли 2020 г. в област Добрич са функционирали 139 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 9.3 хил., а на леглата – 20.1 хиляди. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 21.0, 25.1 и 30.6%.