Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през второто тримесечие на 2020 г. в област Шумен

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 22 жилищни сгради с 37 жилища в тях и 5 160 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 46 други сгради с 20 459 кв. м РЗП.