Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Бургас към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 19 с 2 910 легла, като 17 от тях са болници с 2 622 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 98 с 96 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 7 със 156 легла.