Жилищен фонд в област Добрич към 31.12.2019 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.6 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.2 хил. жилищни сгради, а в селата – 37.3 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната.