Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Кюстендил през 2019 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

По данни на НСИ през 2019 г. в област Кюстендил, броят на водените на отчет в ДПС[1] малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления е 111 (Фиг. 1). В сравнение с 2018 г. броят им нараства с 22.0%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. са следните:

  • 91.9% от водените на отчет са непълнолетни (14 – 17 години), а малолетните  (8 – 13 години) са 8.1%;
  • Момчета са 100 (90.1%), а момичета – 11, или 9.9%;
  • Учащи са били 98 малолетни и непълнолетни лица, или 88.3%;
  • Не учат 13  (11.7%) лица;
  • В криминогенна среда (семейна и/или приятелска) са живели 54 (48.6%) малолетни и непълнолетни.