Дейност на местата за настаняване в област Добрич при условията на извънредно положение през април 2020 година

При създалата се ситуация през април 2020 г. в условията на извънредно положение, обявено на 13.03.2020 г., в област Добрич са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 418, а на леглата – 1.0 хиляди. В сравнение с април 2019 г. общият брой на местата за намалява със 79.4%, а стаите и леглата в тях -съответно с  90.1 и 88.9%.