Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през първото тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2020 г. е 25, а новопостроените жилища в тях са 28. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. броят на сградите се запазва, а жилищата в тях намаляват с 6, или със 17.6%.