Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2020 година

През март 2020 г. в област Добрич са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с март 2020 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 27.7, 28.1 и 28.3%.