Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през март 2020 година

През март 2020 г. в областта са функционирали 175 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с март 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 10.7%, но леглата в тях се увеличават с 0.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 30.7 хил., или с 59.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 26.2 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 4.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.5% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 43.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.1% от нощувките на чужденци и 28.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 10.4 и 28.9%.