Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през февруари 2020 година

През февруари 2020 г. в областта са функционирали 201 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.5 хиляди. В сравнение с февруари 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 4.1%, а леглата в тях – с 12.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 87.8 хил., или с 28.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 73.7 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 14.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 61.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 44.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.4% от нощувките на чужденци и 33.7% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.6 и 21.7%.