Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 81 жилища в тях и 7 131 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 10 други сгради с 9 459 кв. м. РЗП.