Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2018 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 9 557 нефинансовите предприятия, от област Добрич, или с 1.0% повече в сравнение с предходната година. Представените отчети са 2.3% от тези в страната