Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2019 година

По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 45 жилищни сгради с 87 жилища в тях и с 11 621 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 39 други сгради с 9 318 кв. м РЗП.