Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата на област Добрич през 2019 година

През 2019 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 108 обикновени домакинства и 218 лица, а за страната анкетираните са 4 220 домакинства и 9 164 лица на възраст 16 – 74 навършени години.