Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 132 жилищни сгради с 228 жилища в тях и 34 511 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 74 други сгради с 15 226 кв. м РЗП.

В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 8.2%, жилищата в тях – с 50.0%, а общата им застроена площ – с 44.7%. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, се увеличава със 7.2% , но  тяхната РЗП намалява със 70.1%.

Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 5.6%, броят на жилищата в тях – с 42.5%, а общата им застроена площ – с 28.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 30.2%, а тяхната РЗП – с 53.4%.

В Югозападен район през третото тримесечие на 2019 г. 22.9% от издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и 28.5%  на други сгради са на територията на Софийска област.

През третото тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 83 жилищни сгради със 124 жилища в тях и 18 132 кв. м обща застроена площ, и на 51 други сгради с 31 887 кв. м РЗП.