Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 263 жилищни сгради с 3 839 жилища в тях и 442 412 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради/офиси с 43 677 кв. м РЗП и на 49 други сгради със 72 671 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 11.0%, броят на жилищата в тях – с 5.3%, а общата им застроена площ – с 2.8%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано нарастване с 6.5%, докато при общата им застроена площ намаление с 20.5%.