Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 година в област Монтана

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на септември 2019 г. намаляват с 1.3% спрямо края на юни 2019 г., като достигат до 28.0 хиляди.