Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 99 жилищни сгради с 646 жилища в тях и със 71 255 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 37 други сгради с 44 043 кв. м РЗП.