Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 41 жилища в тях и с 4 563 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 36 други сгради с 5 210 кв. м РЗП.