Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 12 жилищни сгради с 39 жилища в тях и 4 720 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 26 други сгради с 10 405 кв. м РЗП.