Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 187 жилищни сгради с 859 жилища в тях и със 109 900 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 89 други сгради със 121 771 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 28.9%, жилищата в тях – с 32.8%, а общата им застроена площ – с 26.7%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи намаление с 28.8%, но тяхната РЗП нараства с 35.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради бележат спад с 21.8%, жилищата в тях – с 38.6%, а разгънатата им застроена площ – с 39.4%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 36.0%, а тяхната РЗП – с 11.4%.