Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2019 година

През август 2019 г. в област Добрич са функционирали 175 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.3 хил., а на леглата – 29.2 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване и стаите в тях нараства съответно с 4.8 и 0.5%, а броят на и леглата намалява с 1.5%.