Основни данни за културата в област София (столица) през 2018 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2018 г. на територията на София (столица) функционират 19 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2018 г. са 992 хил. и в сравнение с 2017 г. се намаляват с 4.6%, като 33.4% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 13 хил., или с 3.9%, в сравнение с предходната година.         

Общият персонал на музеите  в област София (столица) през 2018 г. е 810 души и се увеличава с 13.4% в сравнение с 2017 година.