Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2019 г. са 58 950. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2019 г. обхваща 6.0% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2019 г. е     1 227 лв., за май – 1 194 лв. и за юни – 1 170 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 197 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 260 лв.).

През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала повече от два пъти – от 563 лв. за първо тримесечие на 2010 г. до 1 197  лв. за второ тримесечие на 2019 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през трето тримесечие на 2011 г. – с 5.5%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.