Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 122 жилищни сгради със 152 жилища в тях и 23 847 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 69 други сгради с 50 861 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.0%, но жилищата в тях намаляват с 49.7%, а общата им застроена площ – с 25.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 15.0%, а тяхната РЗП – с 62.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 2.4%, броят на жилищата в тях се увеличава с 3.4%, а общата им застроена площ намалява с 0.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 3.0%, докато тяхната РЗП бележи спад с 44.1%. През второто тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 120 жилищни сгради с 342 жилища в тях и с 34 141 кв. м обща застроена площ и на 33 други сгради с 55 569 кв. м РЗП .