Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2019 г. е 37, а новопостроените жилища в тях са 67. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. сградите са с 19 повече, или със 105.6%, а жилищата в тях намаляват със 128, или с 65.6%.