Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради със 110 жилища в тях и с 9 581 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 36 други сгради с 11 438 кв. м РЗП.