Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.