Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 46.7 хил., от които 27.1 хил. са мъже, а 19.5 хил. са жени. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.5%.